Начало » Публикации


Интегрирането на децата със специални потребности в училище принос към европейския модел за социална работа в училище.

Интегрирането на децата със специални потребности в училище принос към европейския модел за социална работа в училище.

Още преди 11 години, когато думата „интеграция”, все още не беше толкова позната, децата със специални образователни нужди, учащи в ОУ „Васил Априлов” гр. Бургас бяха поетапно интегрирани. Целта беше преодоляване на някои техни особености, следствие на институционализацията. Ние бяхме наясно, че всяко дете е различно и уникално, и поради това трябва да има своя шанс да се развива и участва в социалния живот по начин, възможен за него.

Виж повече...