Начало » Кога при психолог?


  • Не можете да се справите състоянията на потиснатост, страх, тревожност, гняв и вина;
  • Чувствате се депресиран и без сили да продължите;
  • Имате проблеми и конфликти във взаимоотношенията с близки или колеги;
  • Живеете не така, както Ви се иска, трябва да промените нещата, но се колебаете или не знаете как;
  • Намирате се в ситуации на постоянен стрес;
  • Не умеете да общувате, доста затворен и срамежлив сте, не умеете да правите добро впечатление или се притеснявате от това;
  • Имате проблеми с вашето дете или то има проблеми в развитието си;
  • Имате проблеми със вашия/вашата/ съпруг/а/ или приятел/ка/;
  • Имате зависимост от алкохол, цигари, наркотици, храна, хазарт, шопинг, компютри;
  • Преживели сте травмено събитие: смърт, болест, развод или друга случка и Ви трябва помощ да продължите напред.

Болка...