Начало » Публикации


Модел за превенция на рисковите фактори, повлияващи поведението на деца от училищна възраст

Модел за превенция на рисковите фактори, повлияващи поведението на деца от училищна възраст

Изграждането на пълноценни модели на живот, които една личност трябва да следва, е сложен и комплексен процес. Той се съпровожда от продуктивни социални, общообразователни и други контакти. Като резултат от него се формира типа поведение, което представлява човека като негова вътрешна същност и външна форма на изява. Особено влияние оказват при формирането на тази проблематика рисковите фактори.Те могат да променят екстремално човешкото поведение.

Виж повече...
Толерантни по между си и към другите

Толерантни по между си и към другите

Още Августин в съчинението си “За град Божии” казва: ”Бог е създал човешкия род от един - единствен човек в указание на това, че в средата на множеството на него му е приятно единството”. Под ” толерантност” в днешно време разбираме: висша проява на търпимост, основаваща се на предпоставките за равенство на хората и тяхната свобода. Свободата е онази необходима основа върху която човешките права са разположени.

Виж повече...